Pucak Mundi Babad (Sidje, 2005)

Babad Pucak Mundi, olih: I Made Sidja (Bona, Blahbatuh)

Balinese Indonesian English
Nguni riasitkala Sanghyang Giriputri pinastu de Bhatara Siwa matemahan raksasi katundung ring swargan malinggih ring Pucak Mundi Nusa, mapasengan Sanghyang Premoni. Sampun suwe malinggih ring Pucak Mundi, hana pwa sadnyanira adruwe panjak, ngradana pwasira bala samar, tonyan batu, tonyan pangkung, tonyan lwah lwirnya papengka, ulu alit basang gantul.    
Apan sampun makweh ikang bala samar, tan hana Tuhanira, hana sadnyanira Bhatari, adruwe sesanak laki-laki wetu saking payogan/pesawangan angaran sira Dalem Sawang, jumeneng nata maring Pucak Mundi Nusa.    
Caritanan mangkin maring Nusa Panida hana pwasira Dukuh Jumpungan adruwe putra sanunggal maka ngaran Ni Luh Rohini, yata pininang de Dalem Sawang atemahan strinia, wetu anak laki-laki: 1). I Renggan; 2) I Renggin; 3) I Renggun; 4) I Tole; 5) I Puri. Sampun ayusa 15 temuang [15 tahun]. Dadia katur ring kakiangnya Dukuh Jumpungan, inajar pangweruhan "Aswasiksa" [ilmu kabendegan], ginaweh sira panugrahan Benawi [perahu] pancernia wesi wresani. Ika ginawe ajar-ajar ring putunia Dukuh Jumpungan.    
Riwus pradnyan sesanak ira prasama, hana sadnyanira Ki Renggan, anyajah Bali Pulina apan kawruhan Hyang-Hyangning ring Bali, tan waneh Bhatara ring Toh Langkir rumaksa ring kertaning jagat Bali. Hana arepnia anempur kasucian bhatara ring Gunung Agung. I Renggan ngamet bekutis awor bacin sagentong umiberaken marikanang Bali Pulina ka Gunung Agung.    
Dadya ta wruh sira Bhatara Putrajaya, polah Ki Renggan yan angawa panampu/pangeleleteh ring kahyangan ring sawewengkon Bali. Dadya ta ngranasika Ida Bhatara Putrajaya wetu gni asembur saking pucaking Gunung Agung. Basmi buta ikang bekutis tan pasesa. Katon denirang I Renggan bekutisnian geseng prasama, dadya ta mageleng twasira tan dumade ya angamet punang Benawi tumeduning tasik, arepnia angrubuhaken Gunung Agung. Dadya madres lakun ikang Benawi angalor wetan lakunia, tumingal de Bahatara Putrajaya, tinuding ikang benawi mawastu melincer ikang prahu, kedok ikang lemah inaranan kedok padang. Dadya pinanggul benawinia dening tapaking suku kiwanira Bhatara, mundur ikang prahu nubruk swanegara nusa mawastu tetes, awalik prahunira mangkin angaran nusa cening. Dadya ta mageleng Bhatara Putrajaya, ripolah ira I Renggan, laju ida Bhatara angamet trena sagitis, pinuja denira atemahan wong lare maka puspata Dalem Dukut.    
Sampun masuwe sampun antes melakueng yuda, ginuta mara ing nusa yan angarepaken Dalem Sawang satekeng sanakira prasama. Agya lumaku sira Dalem Dukut umara ring nusa, praptaneng nusa ramya ikang perang, akweh pejah satru lan rowang tan caritanan, pejah sura Dalem Sawang katekeng sanakira rawuhinh Dukuh Jumpungan. Duka Sanghyang Premoni, kinon nak-putunira wus pejah, dadya ta mahyun umantuk walueng swarga. Nguni ring puncak Mundi hana danu, apan geng ikang krodanira Bhatari, umijak ikang danu atemahan bosor, lamakane panagaran nusa asatan dening we. Nusa ika ingaranan nusa Compang, mur ida Bhatari mantuleng swarga. Kari sira Dalem Dukut, neher angrehaken watek samar prasama, kerta raharja ikang panagara nusa, tan hana wani tumangaha.    
Kasuwen-suwen sira Dalem Dukut, sampun lanjut yusa, mawali sira kadi pawetuaning manusapada, enjing sira kadi wong lare, sampun dauh tiga (pk. 11), sekadi wang anwam. Bener ikang surya, kadi wang pepangkas, tumedun Sanghyang Surya anulwan, kadi wang atuha gigil pwasira. Dadya aruara ikang panagara nusa, pinaka panuha ikang nusa, Ki Bandesa Nusa meweh tumingal polah ira Dalem Dukut, hana sadnyan ira aminta saraya kanti, ring Dalem Bali (Dalem Dimade), nunas prajurit bipraya amatyani Dalem Dukut. Sampun prapta sira ring Bali, pedek sira ring palungguh Dalem, telas katur purwa katekeng wusana. Asung palungguh Dalem, mawehaken prajurit satak diri pilihan, pinaka pangulu Kyai Paminggir Tenganan. Mangkat pwa sira maring nusa, sampun prapta ta sira ring kakisik nusa, tumedun ikang prajurit saking benawi, saha umara ametat ikang bedil saha gegrantungan (bala-anjur), tur amasmi kuwuning wong tepi siring. Tumingal desira Dalem Dukut, dahat merang sira, apan praptan ikang satru tan pasadana. Dadya dinuta ikang balasamar prasama, lamakane angarepi prajurit Balipulina, dadya ta umara ikang samar angrebut prajurti Bali kapilayu marikanang segara munggah benawi, ayunia awalik. Dadya ta winalikaken ikang benawi dening watek samar, tumingkeb ikang prajurit, kinelem ikang segara. Dadya inampehaken ikang wangke dening maruta adres, dadya ta kampih maring Bali Kusamba. Dadya wang Bali ewa kataurag, ring makweh wangkene prajurit, kinutus de palungguh Dalem ka nusa prasama pejah. Pinemdem ikang layon, ring setra Bugbug Paminggir.    
Sampun masuwe neng ikang kata, lagya ki bandesa nusa prapta maring Gelgel, aminta sadmata nira palungguh Dalem, neher minta patinira Dalem Dukut. Dadya ginuta pwasira Kyai Ngurah Jelantik Bogol, maka srti Ni Gusti Ayu Kaler. Nguniweh Ni Gusti Ayu Kaler asiram ring we Unda, dadya ta hana tahen aking saking duluning kali, tinumbuk dadanira, dadya inamet ikang tahen, pinuncangaken ikang ri sumipanira. Tan hana suwe mwah prapta malih saking dulu, mwah binuncangaken ikang ri sumipanira.    

Source

  • Sidje, I Made - Pucak Mundi Babad, 2005; collection Dewa Ketut Wicaksana, ISI-Denpasar, December 2009

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. research: Godi Dijkman http://guidomansdijk-talen.nlsocial facebook box white 24